! er zijn weer Pizza's! Van donderdag t/m zondag

 

 

 

 


Disclaimer

Deze website is een uitgave Parkzicht Roermond. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. Parkzicht Roermond kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan Parkzicht Roermond garanderen dat adviezen en strategieën toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval.

Parkzicht Roermond streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt Parkzicht Roermond zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht Parkzicht Roermond en/of de met haar verbonden vennootschappen en ondernemingen. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website Parkzicht Roermond wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande. Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, zal de uitgever van deze site hiermee in overleg treden en desgewenst de bewuste link(s) verwijderen. 

Privacy Policy

Deze privacy policy is opgesteld omtrent uw belang en waarde betreft de privacy van de bezoekers van deze website.

Statistieken 
Voor statistische doeleinden worden er bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoekfrequentie. Deze informatie is echter algemeen en valt niet te herleiden naar de individuele bezoeker. De informatie die deze statistieken naar voren brengt is alleen toegankelijk voor de eigenaar van de website.

Contactformulier
Via het contactformulier op deze site kunnen gebruikers informatie verstrekken zoals hun naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Met deze gegevens wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgegaan. Deze worden niet aan derden verstrekt, met uitzondering van het Nederlands Recht.

Links 
Deze site bevat links naar andere websites. Parkzicht Roermond is in geen geval verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites de privacy van de bezoekers waarborgen. Tevens is Parkzicht Roermond niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.